POLBUS - PKS Wrocław
Biuletyn Informacji Publicznej

Dane podstawowe

Polbus-PKS Sp. z.o.o. posiada na terenie Dolnego Śląska cztery placówki stanowiące własność Polbus-PKS z czego dwie, w tym siedziba Spółki, mieszczą się we Wrocławiu, jedna w Oleśnicy i jedna w Środzie Śląskiej (Adresy placówek). Ponad to w stałym użytkowaniu przez Polbus-PKS znajdują się dwie dodatkowe placówki-przystanki nie będące własnością Spółki tj.: Dworzec Nadodrze we Wrocławiu i część dawnego terenu Dworca w Środzie Śląskiej, których adresy pominięto w rozwinięciu jako nie przydatne dla korespondencji.

Lista telefonów zamieszczona w tej części BIP (Ważne telefony) nie stanowi pełnego wykazu stacji telefonicznych posiadanych przez Polbus-PKS, zawiera wyłącznie dane udostępniane w ramach materiałów reklamowych Spółki jako dodatkowe informacje o nas, użyteczne dla Klientów i Współpracowników.

Znajdź w dokumentach

Logowanie

Biuletyn redaguje:
Licznik: 6311 odwiedzin