POLBUS - PKS Wrocław
Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja Spółki

Polbus-PKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielem Spółki pozostaje Skarb Państwa. Spółka w obecnym kształcie powstała na drodze przejęcia Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej we Wrocławiu przez Polbus-PKS Sp. z.o.o.
Spółka działa w oparciu o Kodeks spółek handlowych.
Dokumenty spółki przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.
Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008042
Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 5221017639

 

Znajdź w dokumentach

Logowanie

Biuletyn redaguje:
Licznik: 5405 odwiedzin