POLBUS - PKS Wrocław
Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności Polbus-PKS (wg PKD)

1. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39. Z)

2. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31. Z)

3. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21. Z)

4. Działalność organizatorów turystyki (79.12. Z)

5. Działalność pośredników turystycznych (79.11. B)

6. Działalność agentów turystycznych (79.11. A)

7. Transport drogowy towarów (49.41. Z)

8. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90. A)

9. Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90. B)

10. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90. C)

11. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10. Z)

12. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20. Z)

13. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32. Z)

14. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów (77.12.Z)

15. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20. Z)

16. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31. Z)

17. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32. Z)

18. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20. B)

Znajdź w dokumentach

Logowanie

Biuletyn redaguje:
Licznik: 6171 odwiedzin