POLBUS - PKS Wrocław
Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRACE WYBURZENIOWE CZĘŚCI HALI USŁUGOWEJ WRAZ WYKONANIEM NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ przy ul. Kościerzyńskiej 25 we Wrocławiu

 

 

 

 

ZLECENIODAWCA:

POLBUS - PKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Joannitów 13

50-525 Wrocław,

 

Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenia prac wyburzeniowych części hali usługowej wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonej (kostka brukowa) przy
ul. Kościerzyńskiej 25 we Wrocławiu. Wyburzenie dotyczy części budynków między stacją diagnostyczną a kotłownią. Wykonanie nawierzchni utwardzonej obejmuje obszar 4.800 m2.

Osobą kontaktową, w sprawie szczegółowych informacji dotyczących zakresu prac oraz ustalenia terminu ewentualnej wizji lokalnej, jest Paweł Michalski tel. 519 539 794.

 

Termin złożenia oferty: 26.09.2018 r. do godz. 15.00.

Inwestor zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia oferty i/lub odwołania całego procesu wyłonienia Wykonawcy i odrzucenia wszystkich ofert. Może to uczynić bez jakichkolwiek zobowiązań wobec oferentów i bez konieczności poinformowania ich o przyczynach takiej decyzji. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Przekazana dokumentacja może być wykorzystana wyłącznie w celu przygotowania oferty na niniejsze Zaproszenie do składania ofert.

Inwestor zastrzega, że niniejsze Zaproszenie do złożenia oferty ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 2964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Znajdź w dokumentach

Logowanie

Biuletyn redaguje:
Licznik: 1304 odwiedzin