OGŁOSZENIE PRZETARGU - 08.09.2023

POLBUS-PKS Sp. z o.o. 50-525 Wrocław ul. Joannitów 13 ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Środzie Śląskiej, przy ul. Legnickiej 27, 29 – nieruchomość gruntowa niezabudowana,

o powierzchni gruntu łącznie 0,5778 ha stanowiąca działki ewid. nr 12/4, 12/6 KW:WR1S/00023127/0 AM-23, Gmina Środa Śląska, obręb 7.

Informacje o ofercie / przetargu. Czytaj więcej ,

OGŁOSZENIE PRZETARGU - 12.05.2023

POLBUS-PKS Sp. z o.o. 50-525 Wrocław ul. Joannitów 13 ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Środzie Śląskiej, przy ul. Legnickiej 27, 29- nieruchomość gruntowa zabudowana,

o powierzchni gruntu łącznie 0,5778 ha stanowiąca działki ewid. nr 12/4, 12/6 : WR1S/00023127/0 AM-23, Gmina Środa Śląska, obręb 7.

Informacje o ofercie / przetargu. Czytaj więcej ,

Informacje o zakończonym / przetargu. Czytaj więcej ,

OGŁOSZENIE PRZETARGU - 18.04.2023

POLBUS-PKS Sp. z o.o. 50-525 Wrocław ul. Joannitów 13 ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ul. Kościerzyńskiej 25, 27, 29- nieruchomość gruntowa zabudowana,

o powierzchni gruntu łącznie 0,7300 ha stanowiąca działki ewid. nr 6/31, 6/32, 6/33 KW: WR1K/00122715/6 oraz

działkę ewid. nr 6/60 KW: WR1K/00127450/5, AM-22, Gmina Wrocław, obręb Kowale.

Informacje o ofercie / przetargu. Czytaj więcej ,

OGŁOSZENIE OFERTOWE / PRZETARG - 20.02.2023

POLBUS-PKS Sp. z o.o. 50-525 Wrocław ul. Joannitów 13 ogłasza przetarg na ofertę: przygotowanie analizy ekonomicznej i prawnej.

Informacje o ofercie / przetargu. Czytaj więcej ,

OGŁOSZENIE PRZETARGU - 22.06.2022

POLBUS-PKS Sp. z o.o. 50-525 Wrocław ul. Joannitów 13 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

Ogłoszenie o nowym przetargu: Środa Śląska przy ulicy Kolejowej 29. Czytaj więcej , Modyfikacja ogłoszenia, Informacja o modyfikacji

Regulamin przetargu Czytaj więcej

Zarządzenie Powołania Komisji Przetargowej nr.34/2022 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE PRZETARGU - 22.04.2022

POLBUS-PKS Sp. z o.o. 50-525 Wrocław ul. Joannitów 13 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

Ogłoszenie o nowym przetargu: Środa Śląska przy ulicy Kolejowej 29. Czytaj więcej

Regulamin przetargu Czytaj więcej

Informacja o zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym Czytaj więcej

OGŁOSZENIE PRZETARGU - 21.02.2022

1. w Środzie Śląskiej przy ulicy Legnickiej - sprzedane w dniu 22.03.2022 r. Czytaj więcej

2. w Środzie Śląskiej przy ulicy Kolejowej 29

3. we Wrocławiu przy ulicy Kościerzyńskiej 25,27,29

Ogłoszenie o przetargu Czytaj więcej

Regulamin przetargu Czytaj więcej

Ogłoszenie o modyfikacji Czytaj więcej