Regulamin Przetargu w pliku PDF Otwórz plik PDF

Modyfikacja z dnia 12.05.2023 PDF Otwórz plik PDF

Załącznik.1 ogłoszenie o przetargu modyfikacja z dnia 12.05.2023 w pliku PDF Otwórz plik PDF

Załącznik.1 ogłoszenia o prztargu w pliku PDF Otwórz plik PDF

Załącznik.2 mapa zasadnicza w pliku PDF Otwórz plik PDF

Załącznik.3 wypis z rejestru budynków w pliku PDF Otwórz plik PDF

Załącznik.4 wypis z rejestry gruntów działki nr: 6.31, 6.32, 6.33 w pliku PDF Otwórz plik PDF

Załącznik.5 wyrys z mapy ewidencyjnej działki nr: 6.31, 6.32, 6.33 w pliku PDF Otwórz plik PDF

Załącznik.6 wypis i wyrys z rejestru gruntów działki nr: 6.60 w pliku PDF Otwórz plik PDF

Załącznik.7 wypis i wyrys z obowiązujęcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w pliku PDF Otwórz plik PDF

Załącznik.7 wyrys / mapa w pliku PDF Otwórz plik PDF